การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี ฉบับปรับปรุง

250.00฿

ชื่อเรื่อง :การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง :รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
ผู้แปล :-
สำนักพิมพ์ :รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
ปีที่พิมพ์ :1/2561 มกราคม
ราคา :250 บาท
ISBN-13 : 9786168139264
ขนาด(กXยXส) :16.5*23.5*1.8 เซนติเมตร
น้ำหนัก(g) :540 กรัม
จำนวนหน้า :323 หน้า
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ :ขาว-ดำ
หมวด :การบัญชี
กลุ่มเป้าหมาย :ผู้บริหารที่มิใช่นักบัญชี รวมทั้ง นักศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป

Out of stock

Compare

Description

เนื้อหา
“การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี” เป็นหนังสือที่มุ่งให้ผู้บริหารและผู้ที่มีพื้นความรู้ในแขนงวิชาอื่น แต่มีความประสงค์ที่จะทำความเข้าใจกับวิชาการบัญชี ในฐานะที่การบัญชีเป็นศูนย์รวมของข้อมูลทางธุรกิจ หรือเป็นภาษาของธุรกิจ ได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารภาษาเดียวกับนักบัญชี สามารถอ่านงบการเงินและรายการในงบการเงินได้อย่างเข้าใจ รู้จักวิธีการนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็งของกิจการ สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีมาช่วยในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และการสั่งการในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารได้อย่างมั่นใจ
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
• ส่วนที่หนึ่ง ว่าด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน
• ส่วนที่สอง เป็นการวิเคราะห์งบการเงิน
• ส่วนที่สาม การใช้ข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการ
• ส่วนที่สี่ ว่าด้วยความเข้าใจรายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชีมาก่อน

จัดทำโดย ฝ่ายขาย บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

Additional information

Weight 540 kg
Dimensions 16.5 × 23.5 × 1.8 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี ฉบับปรับปรุง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *